Waardevast door flexibiliteit

  • Woningen die aanvankelijk bedoeld kunnen zijn voor starters, studenten of statushouders kunnen in een later stadium  eenvoudig worden veranderd naar zelfstandige (eengezin)woningen.

  • Zonder aanpassing in de gevelstructuur of aan de installaties kunnen de kamers van de afzonderlijke woningen eenvoudig met systeemwanden worden vergroot of verkleind; van een 4 kamer- t/m een 7 kamerwoning, onzelfstandige of zelfstandige woonruimte.

  • Gemengd wonen. Binnen dezelfde plattegrondopbouw zijn diverse woningtypen realiseerbaar, in hetzelfde bouwblok, binnen dezelfde structuur.